جمعه 15 آذر 1398   12:38:17
1398/9/11 دوشنبه بررسی فرآیند تایید صلاحیت 5 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
یازدهمین كميته تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ  1398/08/18 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با تجدید و گسترش دامنه صلاحیت در 3 زمینه بازرسی برای 3 نهاد بازرسی (گسترش کیفیت صنعت رهام- پایش پیشرو صنعت ایمن- بهینه انرژی داتیس توان) و رفع تعلیق شرکت های شاردین افرین و اینترتک قشم و ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم هرگونه فعالیت در تضاد با بازرسی نوع الف بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید.
بيشتر