يكشنبه 19 مرداد 1399   03:16:18
1397/3/23 چهارشنبه اطلاعیه شماره 2 آزمایشگاه - آزمون مهارت
اطلاعیه شماره 2: آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون متقاضی/ دارای تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) میبایست در طول سه سال اعتبار گواهینامه حداقل یکبار در آزمون مهارت در زمینه هایی که مرکز ملی تایید صلاحیت بر اساس 17043 تایید نموده است، شرکت نمایند و سوابق در ارزیابی ها ارایه گردد ضمنا، جهت مشارکت در آزمون مهارت میبایست به نکات ذیل توجه شود :
  • سوابق مشارکت در آزمون مهارت جهت انجام تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری، در صورتی قابل قبول می باشد که مراکز برگزار کننده آزمون مهارت دارای تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 17043 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و یا سایر نهادهای اعتبار دهی بین المللی باشد .
  • آزمایشگاه های شرکت کننده میبایست قبل از استفاده از خدمات مراکز برگزار کننده آزمون مهارت، دامنه کاربرد آن مراکز را بررسی نمایند و تنها در دامنه کاربرد تایید صلاحیت شده در آزمونهای مهارت شرکت نمایند .
  • مراکز برگزار کننده آزمون مهارت تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17043 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)  به شرح زیر میباشد:
  1. شرکت فنون آزمایشگاهی خاورمیانه (در زمینه لاستیک - پلاستیک - فلزات)
  2. پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد ( در زمینه شامپو - پلاستیک )
  3. پیشگامان کیفیت پاسارگاد (در زمینه آب و پساب)
ضمنا تصویر گواهینامه آنها در پورتال این مرکز به نشانی زیر قابل دستیابی می باشد.

 
مراکز برگزار کننده آزمون مهارت à خدمات مرکز à naciportal.isiri.gov.ir

منبع: بخش
بيشتر