دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   09:03:49
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1396/7/23 يكشنبه اظلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با طرح هاي تاييد صلاحيت نهادهاي بازرسي انرژي

در پي تصميمات متخذه در مركز ملي تاييد صلاحيت ايران در ارتباط با طرحهاي تاييد صلاحيت نهادهاي بازرسي انرژي، برخي موارد چهت رعايت نكات مربوطه باطلاع  میرسد:

1. بازرسان و مديران فني دست اندركار در نهادهاي بازرسي انرژي متقاضي تاييد صلاحيت در حوزه هاي نفت، گاز، پتروشيمي، توليد و تصفيه روغن موتور و نيروگاهها لازم است دست كم 5 سال تجربه فعاليتهاي فني در اين حوزه ها را به شكل مستند و قابل اثبات داشته باشند و در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي مكانيك، مهندسي برق، مهندسي انرژي، مهندسي شيمي، مهندسي نفت، مهندسي فرآيند و مهندسي مكاترونيك در سطح كارشناسي ارشد، فارغ التحصيل شده باشند.

2- ضمنا درزمينه تاييد صلاحيت بازرسي انرژي در كليه دامنه هاي فعاليت، حداكثر سه دامنه فرعي در هر مقطع زماني (اعطا يا گسترش تاييد صلاحيت) پذيرش مي شود و بر اساس رويه هاي پيشين، انجام بازرسي هاي آزمايشي و ارائه گزارشات پايلوت به منظور بررسي مستندات، الزامي است.

بيشتر