جمعه 15 آذر 1398   03:49:40
انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (APAC)...
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 5 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 5 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 5 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 نحوه اطلاع از وضعیت و اصالت گواهینامه های صادره مربوط به شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده (جدید)
آزمون کتبی از متقاضیان ارزیابی  بر اساس استاندارد 17025 مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
فرم تعهد پذیرش و تعهد شرایط تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق (جدید)
فراخوان بانک کارشناسان مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
روز جهــــــانی تایید صلاحیت
تغییر ویرایش مدارک الزامی IAF
افزایش دامنه شمول فعالیت تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده در سطح بین الملل
انتقال گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم مدیریت انرژی
تعیین زمان گذار از نسخه قدیمی استاندارد 17025 (ویرایش 2005) به نسخه جدید (ویرایش 2017)
اطلاعیه شماره 2 آزمایشگاه - آزمون مهارت
اطلاعیه - آزمایشگاه (آزمون - کالیبراسیون)
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در بازتاب و دریافت پرسش های مکرر در خصوص گروه آفتاب ، موسسه پیشگامان صنعت و تجارت و شرکت توف اینترنشنال طی این اطلاعیه هشدار داد :
اطلاعیه‌‌ی شماره‌‌ (2)
فراخـــوان بانک کارشناسان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
اظلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با طرح هاي تاييد صلاحيت نهادهاي بازرسي انرژي
1 2 3