شنبه 4 اسفند 1397   16:07:43
اطلاعیه شماره 3 آزمایشگاه - آزمون مهارت
اطلاعیه شماره 2 آزمایشگاه - آزمون مهارت
اطلاعیه - آزمایشگاه (آزمون - کالیبراسیون)
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در بازتاب و دریافت پرسش های مکرر در خصوص گروه آفتاب ، موسسه پیشگامان صنعت و تجارت و شرکت توف اینترنشنال طی این اطلاعیه هشدار داد :
اطلاعیه‌‌ی شماره‌‌ (2)
فراخـــوان بانک کارشناسان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
اظلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با طرح هاي تاييد صلاحيت نهادهاي بازرسي انرژي
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد ایران(مرکز ملی تایید صلاحیت ایران)
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص برنامه های تایید صلاحیت نهادهای بازرسی
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد (مرکز ملی تایید صلاحیت)
اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در خصوص نهاد های گواهی کننده سیستم مدیریت
اطلاعیه انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق نمونه
هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در مورد تبلیغات نامتعارف برگزاری همایش ها و کنگره ها
اطلاع رسانی در خصوص شرایط مدرک تحصیلی پرسنل دست اندرکار نهادهای بازرسی آسانسور متقاضی تایید صلاحیت
اطلاعیه
اطلاعیه
اطلاعیه
تصمیم گیری در خصوص ابطال گواهینامه شرکت گواهی کننده کیفیت ارزیاب لیا
فراخوان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جهت انتخاب نهاد ارزیابی انطباق نمونه کشوری
اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با مسولیت های حقوقی و قانونی ناشی از ارائه خدمات بازرسی توسط نهادهای بازرسی تایید صلاحیت شده
1 2