دوشنبه 7 مهر 1399   09:47:27
1398/10/22 یکشنبه بررسی فرآیند تایید صلاحیت 3 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چهاردهمین كميته تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ 1398/10/01 . . .
چهاردهمین كميته تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ 1398/10/01 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با تجدید و گسترش دامنه صلاحیت در 3 زمینه بازرسی برای 2 نهاد بازرسی (ایمن کیفیت آتیه روشن ، ماد نیرو گستر) بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید.
بيشتر