يكشنبه 3 شهريور 1398   16:28:15
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1398/2/4 چهارشنبه تصمیم گیری برای 20 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اولین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/01/24با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 5  آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 12 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 3 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه آب و فاضلاب منطقه 4 (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه پارت پلاستیک (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه پدیده شیمی جم (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه رایمون دانا دایان(صدور) زمینه فعالیت: غذایی- شیمی
 • آزمایشگاه ناورود (صدور) زمینه فعالیت: ساختمان
 • آزمایشگاه صانع مشهد (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه آبرسانان کرمان (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه پارس لیان اروند چابهار (تجدید) زمینه فعالیت : نساجی
 • آزمایشگاه بهفا (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه کیمیای پاسارگاد (تجدید) زمینه فعالیت : مکانیک
 • آزمایشگاه گاز لوله ( تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه نیمه هادی عماد (تجدید) زمینه فعالیت : خودرو
 • آزمایشگاه میراب پروفیل (تجدید) زمینه فعالیت : متالورژی
 • آزمایشگاه مهد تاژ (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی- میکروبی
 • آزمایشگاه ایستا تحکیم (تجدید) زمینه فعالیت: ساختمان
 • آزمایشگاه یزد بسپار (تجدید) زمینه فعالیت:شیمی
 • آزمایشگاه ذوب آهن (تجدیدو گسترش دامنه) زمینه فعالیت: متالورژی
 • آزمایشگاه ایمن تیام سپاهان (تمدیدوگسترش دامنه)زمینه فعالیت:مکانیک
 • آزمایشگاه پتروشیمی فجر(تمدیدوگسترش دامنه)زمینه فعالیت:شیمی
 • آزمایشگاه شاخه زیتون لیان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی- غذایی- میکروبی - خودرو
بيشتر