يكشنبه 3 شهريور 1398   17:02:02
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/12/22 چهارشنبه تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
هجدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/12/18 با حضور نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 1702، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 11 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 4 آزمایشگاه موافقت گردید.
- ​آزمایشگاه ویکا (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
- آزمایشگاه خشت آزما (صدور) زمینه فعالیت: ساختمان
- آزمایشگاه طاها قالب توس (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و متالورژی
- آزمایشگاه منشور طب کوروش(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
- آزمایشگاه پلی اتیلن گستران البرز (صدور) زمینه فعالیت:شیمی
- آزمایشگاه طب پلاستیک(صدور) زمینه فعالیت: شیمی
- آزمایشگاه آزمون گستر مینا(صدور) زمینه فعالیت: ساختمان
- آزمایشگاه ایران ارتباط(صدور) زمینه فعالیت: ساختمان و شیمی
- آزمایشگاه پارس آزمون راهبرد صنعت (صدور) زمینه فعالیت :خودرو
- آزمایشگاه آریا شیمی رایکا (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه رادیاتور ایران (صدور) زمینه فعالیت : خودرو
- آزمایشگاه دوده صنعتی فام( تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه والا پلیمر نوین (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه لوله و پروفیل رفسنجان (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه سیل صنعت رگا (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
- آزمایشگاه رام پلاست شرق (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
- آزمایشگاه چرخه طبیعت سبز (تجدیدو گسترش دامنه) زمینه فعالیت: خودرو- برق- ساختمان
- آزمایشگاه پارسیان بهینه پایش (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی- میکروبی- بیولوژی
- آزمایشگاه پیشگام پلاست اهواز (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی
- آزمایشگاه قیران پخش ستاره ایرانیان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت:ساختمان و شیمی
- آزمایشگاه آصال (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت:کالیبراسیون

بيشتر