دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   08:43:54
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/11/3 چهارشنبه تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
پانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/10/29 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 15 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه سیب آور (صدور) زمینه فعالیت: پلیمر
 • آزمایشگاه بتن سنج اسپادانا (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی
 • آزمایشگاه پارسان گاز (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 • آزمایشگاه درمان گاز (صدور) زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی
 • آزمایشگاه مس سرچشمه  (صدور) زمینه فعالیت:کالیبراسیون
 • آزمایشگاه بنا آزمون نقش جهان (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی
 • آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شریف(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه دامپزشکی کوثر(صدور) زمینه فعالیت:شیمی- میکروبی- بیولوژی
 • آزمایشگاه تجزیه کیمیا نوین آزما(صدور) زمینه فعالیت :غذایی
 • آزمایشگاه بتن بام صفه (صدور) زمینه فعالیت : ساختمانی
 • آزمایشگاه سیه فام (صدور) زمینه فعالیت : ساختمانی
 • آزمایشگاه کیمیا مدبران(صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه کسری سرمد سپاهان (صدور) زمینه فعالیت : پلیمر
 • آزمایشگاه نسله (صدور) زمینه فعالیت :میکروبی و غذایی
 • آزمایشگاه ارگ آزمای ایرانیان (صدور) زمینه فعالیت : ساختمانی
 • آزمایشگاه پارس لیان اروند-شعبه بندر امام (تجدید) زمینه فعالیت : غذایی
 • آزمایشگاه رول محور (تجدید) زمینه فعالیت :خودرو- متالورژی
 • آزمایشگاه آزمون پردازه لیان (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه ذغالهای صنعتی ایران (تجدید) زمینه فعالیت : ماشینهای الکتریکی
 • آزمایشگاه آزما بتن نگین کویر (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : ساختمانی
 • آزمایشگاه آبسار کویر (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت :شیمی و میکروبی
بيشتر