سه شنبه 28 خرداد 1398   05:07:03
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/9/21 چهارشنبه تصمیم گیری برای 24 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
دوازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/09/17 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی درمحل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي وامور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 9 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 9 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 6 آزمایشگاه موافقت گردید.
- آزمایشگاه سامد پایا (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
- آزمایشگاه افروز شیمی (صدور) زمینه فعالیت: شیمی- غذایی
- آزمایشگاه سینا آزمای بندر (صدور) زمینه فعالیت:متالورژی- برق
- آزمایشگاه شتاب کار (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون- خودرو
- آزمایشگاه کیفیت آزمای جنوب (صدور) زمینه فعالیت: غذایی
- آزمایشگاه کیفیت پردازان توس (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
- آزمایشگاه معیار آزمون شرق (صدور) زمینه فعالیت: غذایی
- آزمایشگاه معیار صنعت هرمز (صدور) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
- آزمایشگاه معیار گستر آریا (صدور) زمینه فعالیت : غذایی
- آزمایشگاه ایسکرا اتو الکتریک (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
- آزمایشگاه پگاه تبریز( تجدید) زمینه فعالیت : غذایی- میکروبی
- آزمایشگاه خوشنام خراسان (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه محور خودرو (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
- آزمایشگاه مینو (تجدید) زمینه فعالیت : غذایی- میکروبی
- آزمایشگاه محور خودرو (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
-  آزمایشگاه مکانیک خاک قزوین (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمان
- آزمایشگاه ویستا بست (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه بهینه آزما کیش (تجدید) زمینه فعالیت : نساجی- غذایی- شیمی
- آزمایشگاه استام صنعت (تمدیدوگسترش دامنه)زمینه فعالیت:کالیبراسیون
- آزمایشگاه دانشگاه شریف (تمدیدوگسترش دامنه)زمینه فعالیت: شیمی
- آزمایشگاه معیارآزمالیان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: خودرو
- آزمایشگاه میراب اصفهان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه پیرایه زیست (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی- نساجی- مهندسی پزشکی
- آزمایشگاه گیتی پسند (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون

 
بيشتر