سه شنبه 28 خرداد 1398   05:26:55
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/9/3 شنبه تصمیم گیری برای 15 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
یازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/08/26 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای4 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای3 آزمایشگاه موافقت گردید.
 •  آزمایشگاه نو اندیشان شیمی آزمون (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 •  آزمایشگاه پارس پرچ (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
 •  آزمایشگاه ماسترفوده(صدور) زمینه فعالیت: غذایی
 •  آزمایشگاه کیمیا کلر کبودان (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 •  آزمایشگاه آزمونه فولاد (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 •  آزمایشگاه اندیشه برترمیران (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه فرآوری و ساخت(تجدید) زمینه فعالیت: خودرو
 •  آزمایشگاه مبنا تراز یکتا(تجدید) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
 •  آزمایشگاه کیفیت آفرینان نواندیش سپاهان (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 •  آزمایشگاه آزمونه فولاد-آزمون (تجدید) زمینه فعالیت : متالورژی
 •  آزمایشگاه کابل مسین( تجدید) زمینه فعالیت : برق
 •  آزمایشگاه ایسکرا اتوالکتریک (تجدید) زمینه فعالیت : برق- متالورژی
 •  آزمایشگاه تسنیم بنای پارس (تمدید و  کاهش دامنه) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه کیمیا چوب گلستان (تمدید وتغییر دامنه) زمینه فعالیت : چوب
 •  آزمایشگاه  تنظیم (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
بيشتر