جمعه 3 خرداد 1398   03:13:34
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/8/13 يكشنبه تصمیم گیری برای 19 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
دهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/08/12 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی درمحل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 9 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 5 آزمایشگاه موافقت گردید.
- آزمایشگاه کاشی سینا(تجدید) زمینه فعالیت: ساختمانی
- آزمایشگاه مرکز مهندسی فارس (تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک
- آزمایشگاه پارس خزر (تجدید) زمینه فعالیت: برق
- آزمایشگاه پرتوبشاش (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی- میکروبی
- آزمایشگاه زرسیم (تجدید) زمینه فعالیت: برق
- آزمایشگاه لکسر (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
- آزمایشگاه اورمان غرب (تجدید ) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه قیر و آسفالت غرب (تجدید) زمینه فعالیت: ساختمانی
- آزمایشگاه لوله بوکان (تجدید) زمینه فعالیت :شیمی
- آزمایشگاه مکاترونیکس کیش (اعطا) زمینه فعالیت : شرایط محیطی
- آزمایشگاه مرکز تحقیقات آب (اعطا) زمینه فعالیت : شیمی- کالیبراسیون
- آزمایشگاه پارس ام سی اس(اعطا) زمینه فعالیت : مکانیک
- آزمایشگاه دوام بنیان حامی ایرانیان (اعطا) زمینه فعالیت : ساختمان
- آزمایشگاه مهرسنجش ایساتیس (اعطا) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
- آزمایشگاه آتش بس (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت :شیمی
- آزمایشگاه  سپهر گاز کاویان (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی- کالیبراسیون
-  آزمایشگاه  آروند فن پارس (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
- آزمایشگاه  آسا (مراقبتی و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون  
- آزمایشگاه  ویرومد (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی - میکروبی
بيشتر