سه شنبه 28 خرداد 1398   05:29:36
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/7/17 سه شنبه تصمیم گیری برای 16 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
نهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/07/21 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
- آزمایشگاه محور خودرو (تجدید) زمینه فعالیت: متالورژی
- آزمایشگاه آبفای شرق تهران (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
- آزمایشگاه شیمیایی رازی (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
- آزمایشگاه دناکو (تجدید) زمینه فعالیت: برق
- آزمایشگاه آرد پوسان (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی- میکروبی
- آزمایشگاه مرکزتحقیقات مسکن (تجدید) زمینه فعالیت: ساختمان- شیمی
- آزمایشگاه بازرسی کالای تجاری (تجدید ) زمینه فعالیت : غذایی
- آزمایشگاه تابان نیرو(تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
- آزمایشگاه آب منطقه ای اصفهان(اعطا) زمینه فعالیت :شیمی
- آزمایشگاه آبان فلات (اعطا) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه طرح و توسعه کریاس (اعطا) زمینه فعالیت : ساختمان
- آزمایشگاه پارس ام سی اس شعبه 5 (اعطا) زمینه فعالیت : مکانیک
- آزمایشگاه لاستیک یزد (اعطا) زمینه فعالیت : شیمی
- آزمایشگاه دانش کیان (اعطا) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
- آزمایشگاه تکتا (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت :برق

- آزمایشگاه  کیفیت آسا لاوان (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
بيشتر