جمعه 3 خرداد 1398   04:22:40
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/6/20 سه شنبه تصمیم گیری برای 13 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
هفتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/06/10 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای6 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای2 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه سنجش پویان نوین دنا (صدور) زمینه فعالیت:کالیبراسیون
 • آزمایشگاه سبک لوله نوین(صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه تردد راهنما (صدور) زمینه فعالیت: ساختمان
 • آزمایشگاه فهاب بتن (صدور) زمینه فعالیت: ساختمان
 • آزمایشگاه پارس لیان اروند (شعبه تهران)(صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه سازه آزمای نما چین(صدور) زمینه فعالیت :ساختمان
 • آزمایشگاه رنگان فر (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه سیمان ممتازان(آزمون) (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه سیمان ممتازان(کالیبراسیون)(تجدید) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
 • آزمایشگاه ایفا سرام (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه فروردین کالا (تجدیدو گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه هامون آزمای شرق (تمدید وگسترش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی و میکروبی
 • آزمایشگاه  آرین تجهیز ماد (گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون

 
 
 
 
بيشتر