جمعه 3 خرداد 1398   03:53:13
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/4/31 يكشنبه تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
سومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/04/30 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای10 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 8  آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای3 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه آذر آوند (تجدید) زمینه فعالیت:شیمی
 • آزمایشگاه صنایع پیش تنیده خوانسار (تجدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : متالوژی
 • آزمایشگاه لنت پارس  (تجدید و گسترش دامنه ) زمینه فعالیت:خودرو
 • آزمایشگاه سپهر الکتریک(تجدید) زمینه فعالیت:مکانیک
 • آزمایشگاه اسرا شرق (تجدید) زمینه فعالیت:غذایی
 • آزمایشگاه سوره  (تجدید) زمینه فعالیت:شیمی
 • آزمایشگاه سوره  (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه شایان سیمکان (تجدید ) زمینه فعالیت : برق
 • آزمایشگاه پترو آذر نسیم خاور میانه (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه پترو آذر نسیم خاور میانه (صدور ) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
 • آزمایشگاه دریان پلاست تبریز (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه لوله سازی رزاقی(صدور) زمینه فعالیت :شیمی
 • آزمایشگاه سبک لوله سنندج (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه پلی اتیلن دریان (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه تایید تطابق آزمون (صدور) زمینه فعالیت :خودرو
 • آزمایشگاه  لیان پرسیس جم (صدور) زمینه فعالیت :مکانیک
 • آزمایشگاه نظر پردازان خاور میانه (صدور) زمینه فعالیت : متالوژی - مکانیک
 • آزمایشگاه صنعت پژوهان کهن (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه موسسه تحقیقات رنگ (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه مصباح انرژی(مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه پگاه تهران (مراقبتی و گسترش دامنه) زمینه فعالیت:غذایی - میکروبی
بيشتر