جمعه 3 خرداد 1398   03:23:20
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/4/12 سه شنبه تصمیم گیری برای 14 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
چهارمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/04/09 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای6 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 4 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه آزما سنجش فرهیخته (اعطا) زمینه فعالیت: ساختمانی
 • آزمایشگاه تحکیم گستران گیتی سازه(اعطا) زمینه فعالیت: ساختمانی
 • آزمایشگاه ستاره کیمیا (اعطا) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه تک سام سنج(اعطا) زمینه فعالیت:کالیبراسیون
 • آزمایشگاه زرفروکتوز (اعطا) زمینه فعالیت: غذایی
 • آزمایشگاه فراسازان پیج گستر پارس (اعطا ) زمینه فعالیت : متالورژی
 • آزمایشگاه جوانه خراسان پرتو آزمون (تجدید) زمینه فعالیت : غذایی
 • آزمایشگاه کفش نوید بهمن (تجدید ) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه بخرد (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه ژئوپی سنجش(تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه جهاد دانشگاهی علم و صنعت (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : الکتریک
 • آزمایشگاه فراسنجش ایساتیس (مراقبتی و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه مبنا دقیق پویا (مراقبتی و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه  صنعتی الکتریک خراسان (تجدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : ا لکتریک
بيشتر