سه شنبه 28 خرداد 1398   05:34:08
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/4/2 شنبه تصمیم گیری برای 19 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
سومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/03/27با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای10 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای3 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه پیستون ایران (تجدید) زمینه فعالیت:کالیبراسیون
 • آزمایشگاه حافظ پلاستیک (تجدید) زمینه فعالیت:لوله های پلاستیکی
 • آزمایشگاه اس جی اس ماهشهر (تجدید) زمینه فعالیت:فرآورده های نفتی
 • آزمایشگاه ظریف سنجش سپاهان(تجدید) زمینه فعالیت:کالیبراسیون
 • آزمایشگاه سیمان فارس (تجدید) زمینه فعالیت:ساختمانی
 • آزمایشگاه داروسازی عبیدی (تجدید ) زمینه فعالیت : دارویی
 • آزمایشگاه سپکو (صدور) زمینه فعالیت : مکانیک
 • آزمایشگاه پاک (صدور ) زمینه فعالیت :غذایی
 • آزمایشگاه لطیف (صدور) زمینه فعالیت : نساجی
 • آزمایشگاه کیان صنعت(صدور) زمینه فعالیت :شیمی
 • آزمایشگاه لوله جابری (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه سرمد بتن (صدور) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه آزما بتن نگین کویر (صدور) زمینه فعالیت :ساختمان
 • آزمایشگاه  توسعه کیفیت برترپارسه (صدور) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
 • آزمایشگاه ابزارکنترل عرشیا (صدور) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه توسعه گاز (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی و طبی
 • آزمایشگاه پارس لیان خرمشهر (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : نساجی
 • آزمایشگاه رازین پلیمر (مراقبتی وکاهش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه بهسا (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
بيشتر