جمعه 3 خرداد 1398   03:13:16
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1396/12/8 سه شنبه تصمیم گیری برای 28 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
چهاردهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 96/11/28 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای14 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 10 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 4 آزمایشگاه موافقت گردید.
آزمایشگاه سیمان صوفیان (تجدید) زمینه فعالیت:ساختمان
آزمایشگاه بهشهر (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی
آزمایشگاه بهینه پردازش آرمان (تجدید) زمینه فعالیت:کالیبراسیون
آزمایشگاه پی اف پی (صدور) زمینه فعالیت:شیمی
آزمایشگاه گلوکزان (تجدید) زمینه فعالیت:غذایی- میکروبی
آزمایشگاه سپاهان پویه (صدور ) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه آرین تجهیزماد (تجدید و گسترش دامنه ) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
آزمایشگاه پگاه گلپایگان (کاهش دامنه ) زمینه فعالیت :غذایی
آزمایشگاه آرد مشتری (کاهش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی
آزمایشگاه صنعت بام شرق (تمدید و گسترش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت :ساختمان
آزمایشگاه میزان گستر رایانه (تجدید) زمینه فعالیت : برق
آزمایشگاه بدر سیستم(مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت :اندازه گیری
آزمایشگاه نفت ری سان (صدور) زمینه فعالیت :شیمی
آزمایشگاه  آدوین پلاستیک (تجدید) زمینه فعالیت :شیمی
آزمایشگاه آرد ارمغان بجنورد (تجدید) زمینه فعالیت : غذایی
آزمایشگاه بینا آزما سپاهان (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمان-شیمی
آزمایشگاه سازمند صنعت (تجدید) زمینه فعالیت : خودرو
آزمایشگاه فربت (صدور) زمینه فعالیت : ساختمان
آزمایشگاه رنگ آرکو (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
آزمایشگاه پلی دشت (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
آزمایشگاه آزمون کاوان پارس(صدور) زمینه فعالیت: ساختمان
آزمایشگاه سوختهای پاک ساهی (سپاس) (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک
آزمایشگاه فکور صنعت (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
آزمایشگاه سنجش گستر زنده رود (صدور) زمینه فعالیت: ساختمان
آزمایشگاه مهرتاش (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
آزمایشگاه قائم گاز اصفهان (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک
آزمایشگاه صحت (صدور) زمینه فعالیت: شیمی- میکروبی
آزمایشگاه سنجش گراف سخت آزما (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
 
بيشتر