جمعه 3 خرداد 1398   03:20:25
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1396/11/11 چهارشنبه تصمیم گیری برای 18 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
سیزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 96/11/07 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمنهای تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاههای مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیههای تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 7 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 7 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه ایران پیچ  (صدور) زمینه فعالیت: متالوژی
 • آزمایشگاه راما الکتریک  (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت: برق
 • آزمایشگاه جهاد دانشگاهی یزد (تجدید) زمینه فعالیت: ساختمان
 • آزمایشگاه آذر بام عایق کار (تجدید) زمینه فعالیت:ساختمان
 • آزمایشگاه اروند کاریز (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه کیفیت آزمای شهر (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت ) زمینه فعالیت : نساجی و سلولزی
 • آزمایشگاه پتروآذرآسیا (صدور ) زمینه فعالیت :فرآورده های نفتی
 • آزمایشگاه نفت ری سان(صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه دانا پلاستیک(تجدید) زمینه فعالیت :شیمی
 • آزمایشگاه آرد زاهدی (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت :غذایی
 • آزمایشگاه آزمون سنج دقیق(تجدید و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه آبدین جهان گستر(مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه آروین سیستم (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه  صفا صنعت (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
 • آزمایشگاه به آزما گسترکارون(صدور ) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه تسا(تهران) (تجدید) زمینه فعالیت : اندازه گیری
 • آزمایشگاه کیمیا آران(صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه نیکو تدبیر چهلستون(صدور) زمینه فعالیت : ساختمان
بيشتر