دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   09:21:49
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1396/10/24 يكشنبه تصمیم گیری برای 22 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
دوازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1396/10/16 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 11 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 7 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 4 آزمایشگاه موافقت گردید.
آزمایشگاه شیشه آویژه  (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسون
آزمایشگاه آبفای گیلان  (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ایلام (صدور  ) زمینه فعالیت: ساختمان
آزمایشگاه مقیاس صنعت (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
آزمایشگاه دقت پویای نوین ( تجدید ) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
آزمایشگاه داروسازی امین (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت ) زمینه فعالیت : دارویی
آزمایشگاه سیمان شهرکرد (تجدید ) زمینه فعالیت : ساختمان
آزمایشگاه شارخی (صدور) زمینه فعالیت : مکانیک
آزمایشگاه آبسال (تجدید) زمینه فعالیت : مکانیک
آزمایشگاه آبدشت شهرکرد (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه پگاه گلستان  (تجدید) زمینه فعالیت : غذایی - میکروبی
آزمایشگاه پیشگامان اندازه شناسی دقیق (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
آزمایشگاه شاخه زیتون لیان (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : غذایی- میکروبی- خودرو- فرآورده های نفتی
آزمایشگاه  سیمان سپاهان (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمان
آزمایشگاه صنایع ریخته گری اصفهان  (صدور ) زمینه فعالیت : متالوژی
آزمایشگاه میزان کاران نوین (صدور) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
آزمایشگاه کاشی پرسپولیس (صدور) زمینه فعالیت : ساختمان
آزمایشگاه آریا مولیبدن (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه سیمان قائن  (صدور) زمینه فعالیت : ساختمان
آزمایشگاه هامون سازه (صدور) زمینه فعالیت : متالوژي
آزمایشگاه سپند رنگ (صدور) زمینه فعالیت : بسته بندی
آزمایشگاه  کن صنعت آذین (صدور) زمینه فعالیت : مکانیک

بيشتر