دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   08:54:09
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1396/10/9 شنبه تصمیم گیری برای 27 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
یازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 25/09/1396 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 10 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 10 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 7 آزمایشگاه موافقت گردید.
آزمایشگاه فرات فولاد  (صدور) زمینه فعالیت: متالوژی
آزمایشگاه تابان نیرو  (مراقبتی و تغییر دامنه فعالیت) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
آزمایشگاه سکا (تجدید و محدود شدن دامنه فعالیت  ) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
آزمایشگاه سیمیا ( تجدید) زمینه فعالیت: برق
آزمایشگاه آفا شیمی ( تجدید ) زمینه فعالیت: دارویی
آزمایشگاه باران پل اراک (صدور ) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه بهینه آزمای کیش (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت ) زمینه فعالیت : شیمی- میکروبی- تایر
آزمایشگاه سیم و کابل کوثر ممتاز خراسان (تجدید) زمینه فعالیت : برق
آزمایشگاه تسا(اصفهان)  (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : اندازه گیری- متالوژی
آزمایشگاه آزمونه فولاد (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : متالوژی
آزمایشگاه ایستا تحکیم  (تجدید و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : ساختمانی
آزمایشگاه کیفیت کوشان پارس (صدور) زمینه فعالیت : مهندسی پزشکی
آزمایشگاه سامان آرا فرآیند کیفیت (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
آزمایشگاه  فدک صنعت ایساتیس (صدور) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
آزمایشگاه پایش ابزار برتر  (صدور ) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
آزمایشگاه سیل صنعت رگا (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه ویژگان بسپار (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه سیمان ایلام (صدور) زمینه فعالیت : ساختمانی
آزمایشگاه سیمان سامان غرب  (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمانی
آزمایشگاه پترو صنعت گامرون (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه شهرداری شیراز (صدور) زمینه فعالیت : ساختمانی
آزمایشگاه  هرمز انرژی (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه سیمکو  (صدور ) زمینه فعالیت : برق
آزمایشگاه کربن ایران (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه سالار شیمی (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه  جابر ابن حیان (تجدید) زمینه فعالیت : دارویی
آزمایشگاه بهریزان (مراقبتی و افزایش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : شیمی- متالوژی

 
بيشتر