دوشنبه 5 اسفند 1398   02:19:20
بخشنامه منع هر گونه همکاری (بجز انجام فرآیند ارزیابی) و دریافت هدایا از آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی (جدید)
عدم اظهارنظر آزمایشگاه ها در خصوص تعیین کاربرد کالا (جدید)
اطلاع رسانی مهم در ارتباط با تایید صلاحیت آزمایشگاههاي همکار بر اساس ویرایش جدید 2017ISO/IEC 17025:  استاندارد
اطلاعیه پرداخت کارمزدخدمات سالیانه آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025 (جدید)
اطلاعیه دعوت به مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استاندارد 17025 مورخ 19، 08، 1398 (فایل پیوست)
انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (APAC)...
 نحوه اطلاع از وضعیت و اصالت گواهینامه های صادره مربوط به شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده (جدید)
آزمون کتبی از متقاضیان ارزیابی  بر اساس استاندارد 17025 مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
فرم تعهد پذیرش و تعهد شرایط تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق
فراخوان بانک کارشناسان مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
روز جهــــــانی تایید صلاحیت
تغییر ویرایش مدارک الزامی IAF
افزایش دامنه شمول فعالیت تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده در سطح بین الملل
انتقال گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم مدیریت انرژی
تعیین زمان گذار از نسخه قدیمی استاندارد 17025 (ویرایش 2005) به نسخه جدید (ویرایش 2017)
اطلاعیه شماره 2 آزمایشگاه - آزمون مهارت
اطلاعیه - آزمایشگاه (آزمون - کالیبراسیون)
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در بازتاب و دریافت پرسش های مکرر در خصوص گروه آفتاب ، موسسه پیشگامان صنعت و تجارت و شرکت توف اینترنشنال طی این اطلاعیه هشدار داد :
اطلاعیه‌‌ی شماره‌‌ (2)
1 2 3