چهارشنبه 7 اسفند 1398   10:34:09
1398/11/8 سه‌شنبه تصمیم گیری برای 12 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هجدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/30/10. . .

هجدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 10/30/1398با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 5  آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 0 آزمایشگاه  و ابطال برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.

 • آزمایشگاه ملت صنعت (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه نوآوران کاشف شهر راز (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- بیولوژی و میکروبیولوژی
 • آزمایشگاه سنگ آهن گهر زمین (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی- شیمیایی
 • آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه اورند پیشرو (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه زرآزما ماهان کرمان (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه آتش بس پارس (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه لوله گستر خادمی( تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه کارخانجات شهید قندی (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی وپلیمر
 • آزمایشگاه میراب لوله طوس (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی وپلیمر
 • آزمایشگاه شاخه زیتون لیان (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی- شیمی و پتروشیمی- مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی- نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی- خودرو و نیروی محرکه
 • آزمایشگاه پترو آذر آسیا (ابطال ) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
بيشتر