دوشنبه 5 اسفند 1398   04:02:07
1398/10/29 يكشنبه تصمیم گیری برای 13 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/09/25 . . .

شانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/09/25 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو-آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 7 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 0 آزمایشگاه  موافقت گردید.

 • آزمایشگاه ثنا شیمی درخشان ایساتیس (صدور) زمینه فعالیت: شیمی وپتروشیمی
 • آزمایشگاه صنایع بسته بندی ایران (صدور) زمینه فعالیت: بسته بندی و سلولزی
 • آزمایشگاه سداد آزمای اسپادانا (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه سازه گستران آرتیمان دقیق (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه عمران آزما اسپادان (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه بهین آزما سنج بهروز (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تهران  (تجدید) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه صحت آزمای آذر(تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه نفت پاسارگاد تهران (تجدید) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه نفت پاسارگاد بندرعباس (تجدید) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه نفت پاسارگاد شیراز( تجدید) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه نفت پاسارگاد آبادان (تجدید) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه نفت پاسارگاد اراک (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی

 

بيشتر