چهارشنبه 7 اسفند 1398   10:24:41
1398/10/29 يكشنبه تصمیم گیری برای 11 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/09/11 . . .

پانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/09/11 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای4 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 1 آزمایشگاه  و تعلیق برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.
 

 • آزمایشگاه تعاونی تولیدکنندگان شن و ماسه بتن آماده استان یزد (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه شرکت مهندسین مشاور کلبه نیک ساز اصفهان (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه تابان شیمی شایسته (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه صنایع پلی اتیلن کرمان (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه آزمون سپهرگاز کاویان (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی وپتروشیمی
 • آزمایشگاه آزمایشگاه کیفی و کاشی سرامیک الماس رفسنجان (تجدید) زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه تکاب اتصال دماوند (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی وپتروشیمی
 • آزمایشگاه راما مهر آریا (تجدید وگسترش دامنه ) زمینه فعالیت:  غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه توان کاونت (تجدید وگسترش دامنه) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه سیمکو (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه توسعه گاز خمین (تعلیق) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی

بيشتر