سه‌شنبه 14 مرداد 1399   22:07:24
آزمایشگاهها->آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
* وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : البرز
نام آزمایشگاه: شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1389
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/03/19
کمیت: ابعاد، فشار، نیرو، دورسنجی، دمــا.
تلفن و نمابر: 27583586-27583435- 021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : خراسان رضوی
نام آزمایشگاه: پترو آزما نسیم خاورمیانه
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1146
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/04/29
کمیت: حجم.
تلفن و نمابر: 37126614-37126615 -051
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: فزار تجهیز جم (صدور - 99)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1399
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/04/15
کمیت: دستگاه های گاز سنج، دستگاه های آنلایزر گاز.
تلفن و نمابر: 88887166-88772495- 021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: رول محور سامان (صدور- سال 98)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: پنهــا (تجدید - سال 98)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/124
اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/11/13
کمیت: دما، فشار، جریان سنجی (فلومتری)، جرم، ابعاد، گشتاور، اپتیک، شیمی، الکتریک.
تلفن و نمابر: 66008367 و 5-66025724-021
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>