يكشنبه 4 اسفند 1398   00:08:26
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
* وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: ستاره کیمیا پرشین
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1132
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/04/08
کمیت: دور، دما، فشار، جرم، حجم سنجی.
تلفن و نمابر: 021-44361468-44360270
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شرکت مهندسی آتانا تجهیز آزما
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1310
اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/06/10
کمیت: حجم، شیمی، فلو، رطوبت، دما، جرم، اندازه گیری گازهای محیط، آنالایزر گاز، دورسنجی، کالیبراتورهای پزشکی، الکتریک دارای اعتبار می باشد.

کاهش دامنه در زمینه تجهیزات پزیشکی فشار
تلفن و نمابر:
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: بهینه سنجش آزما (بهسا)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/413
اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/08/12
کمیت: ابعاد، آشکارسازها، دما، رطوبت، جرم، فشار، سختی سنجی، گشتاور، ترکمتر بادی، نیرو، بل پروور، فلو گاز، فلو مایعات، سطح سیال (Level)، حجم، گاز سنجی، شیمی، اندازه گیری مواد شیمیایی، کروماتوگرافی، طیف سنجی، هود شیمیایی و میکروبی و سیستم های HVAC، پارتیکل کانتر، تجهیزات تعمیرگاهی، بادسنجی، نورسنجی، لرزش (ویبره)، اپتیک و لیزر، تست ضربه (مستقیم وغیرمستقیم)،الکتریک، کالیبراتور پزشکی،
تلفن و نمابر: 88175600 و 88179600-88531320-45526-021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: شرکت مهندسی آریان تجهیز ماد
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/637
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/11/27
کمیت: حجم سنجی، هدایت الکتریکی، دانسیته، کدورت سنجی، ضریب شکست، pHمتر، طول موج و جذب فتومتری، HPLC، فلومتر، اندازه گیری دور، رطوبت، اتوکلاو، فشار، اندازه گیری دما، جرم، تجهیزات پزشکی، کالیبراتور تجهیزات پزشکی، الکتریک.
تلفن و نمابر: 44960971-44960972 -021
 
نام استان : آذربایجان شرقی
نام آزمایشگاه: سنجش دقیق پاسارگاد
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/367
اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/05/19
کمیت: ابعاد، نیرو، فشار، گشتاور، دما، حجم، شیمی، جرم، دورسنج، الکتریک تولید، الکتریک اندازه گیری.
تلفن و نمابر: 34487599-34487704 -041
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>