دوشنبه 28 خرداد 1397   02:45:13
اطلاعیه: همانگونه که در اطلاعیه قبلی این مرکز در تاریخ 1/4/1392 مبنی بر ضرورت به کارگیری الزامات استاندارد 17020 به عنوان تنها معیار تایید صلاحیت نهادهای بازرسی، اعلام شد اکنون در ارتباط با اتمام دوره گذار از نسخه قدیمی استاندارد 17020 به نسخه جدید، به آگاهی شرکت های بازرسی متقاضی تایید صلاحیت می رساند از تاریخ 1/1/1394 کلیه درخواست های تایید صلاحیت نهادهای بازرسی صرفاً بر اساس ویرایش سال 1392 استاندارد ملی ایران 17020بررسی خواهد شد.

فهرست شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده :