چهارشنبه 2 اسفند 1396   22:18:59
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 524363
تعداد بازديد کنندگان سايت: 80107894 تعداد بازديد زيرپورتال: 3304801 اين زيرپورتال امروز: 1925 سایت در امروز: 43207 اين صفحه امروز: 485
تصمیم گیری برای  18 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
دوره آموزشی تربیت ارزیاب فنی بر اساس استاندارد 17025 و تشریح فرایندهای ارزیابی
بررسی فرایند تایید صلاحیت 5 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای  22 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرایند تایید صلاحیت 7  نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 27 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرایند تایید صلاحیت 4  نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه‌‌ی شماره‌‌ (2)
صدور سومین گواهینامه تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده  آزمون مهارت بر اساس الزامات استاندارد بین المللی  ISO/IEC 17043  توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرایند تایید صلاحیت 8  نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بيشتر
لینکهای مفید