دوشنبه 7 مهر 1399   08:55:56
1398/9/9 شنبه تصمیم گیری برای 16 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دوازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/08/11با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی .. . .
دوازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/08/11با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 1702، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای6 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 7 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 2 آزمایشگاه و تعلیق برای ا آزمایشگاه موافقت گردید.
 - آزمایشگاه کاسپین لوله طبرستان (صدور) زمینه فعالیت:
شیمی و پتروشیمی
 - آزمایشگاه خوراک دام و طیور گرگان (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
- میکروبیولوژی و بیولوژی
 - آزمایشگاه معاونت غذا و دارو علوم پزشکی خراسان شمالی (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
- میکروبیولوژی و بیولوژی
 - آزمایشگاه کانی کاو کاشان(صدور) زمینه فعالیت:
شیمی و پتروشیمی
 - آزمایشگاه اقیانوس سبز بندر عباس (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی

 - آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خوزستان (صدور) زمینه فعالیت:
مکانیک و فلزشناسی- ساختمانی و معدنی
 - آزمایشگاه شیرین دارو (تجدید) زمینه فعالیت:
غذایی و کشاورزی
 - آزمایشگاه مواد و سوخت هسته ای (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی

 - آزمایشگاه داروسازی امین (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی

 - آزمایشگاه موتوژن (تجدید) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک

 - آزمایشگاه اپیل (تجدید) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک

 - آزمایشگاه
آبفای خراسان شمالی  (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 - آزمایشگاه البرز تدبیر خوزستان ( تجدید و تغییر دامنه ) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی

 - آزمایشگاه شرکت سوخت راکتور هسته ای( سوره اصفهان)  (تمدید و تغییر وگسترش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی-مکانیک و فلزشناسی- غذایی و کشاورزی

 - آزمایشگاه آریا مولیبدن کسری (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و فلزشناسی

 -  آزمایشگاه هامون سازه( تعلیق) زمینه فعالیت : مکانیک و فلزشناسی
 

 
بيشتر