پنجشنبه 3 مهر 1399   02:59:08
1398/7/7 یکشنبه تصمیم گیری برای 6 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون
دهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/07/01 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 0 آزمایشگاه و تعلیق 1 آزمایشگاه موافقت گردید.
- آزمایشگاه گرماسازان ایران (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
- آزمایشگاه مگاموتور (صدور) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
- آزمایشگاه آزما گستر نیما (تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
- آزمایشگاه آذر شکن پارس(تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
- آزمایشگاه پایپ اتیلن (تجدید) زمینه فعالیت:  شیمی و پتروشیمی
- آزمایشگاه مرجعان خاتم بندر امام زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی (معتبر)- اندازه گیری فلزات سنگین (تعلیــق)
بيشتر