پنجشنبه 3 مهر 1399   01:54:57
1398/6/31 یکشنبه تصمیم گیری برای 18 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون
هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/05/20با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 7 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 11 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 0 آزمایشگاه موافقت گردید.
- آزمایشگاه قیر دژپا (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
- آزمایشگاه آزما پژوهان کامیاب صنعت (صدور) زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی
- آزمایشگاه پرتو سیستم ایرانیان (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
- آزمایشگاه سرای اختر توس(صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
- آزمایشگاه توس پتروگاز خراسان (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
- آزمایشگاه ایران ترانسفو (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک- شیمی - متالورژی
- آزمایشگاه آزما سازه پرور اسپادانا (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
- آزمایشگاه راد سیستم البرز(تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
- آزمایشگاه پگاه اصفهان (تجدید) زمینه فعالیت :غذایی و کشاورزی- بیولوژی و میکروبیولوژی
- آزمایشگاه سیم و کابل مشهد (تجدید) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک
- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تهران( تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
- آزمایشگاه صنایع گلدیران(کاسپین)(تجدید) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک
- آزمایشگاه صنایع گلدیران(سیرجان) (تجدید) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک
- آزمایشگاه صنایع گلدیران(تهران) (تجدید) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک
- آزمایشگاه آرا کاوش پژوه (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
- آزمایشگاه سنجش دقیق پاسارگاد (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
- آزمایشگاه آگرا گاز (تجدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
- آزمایشگاه معیار دانش پارس (تجدید و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی- بیولوژی و میکروبیولوژی- شیمی و پلیمر
بيشتر