دوشنبه 7 بهمن 1398   18:41:07
اطلاع رسانی مهم در ارتباط با تایید صلاحیت آزمایشگاههاي همکار بر اساس ویرایش جدید 2017ISO/IEC 17025:  استاندارد
اطلاعیه پرداخت کارمزدخدمات سالیانه آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025 (جدید)
اطلاعیه دعوت به مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استاندارد 17025 مورخ 19، 08، 1398 (فایل پیوست) (جدید)
انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (APAC)...
 نحوه اطلاع از وضعیت و اصالت گواهینامه های صادره مربوط به شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده (جدید)
آزمون کتبی از متقاضیان ارزیابی  بر اساس استاندارد 17025 مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
فرم تعهد پذیرش و تعهد شرایط تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق (جدید)
فراخوان بانک کارشناسان مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
روز جهــــــانی تایید صلاحیت
تغییر ویرایش مدارک الزامی IAF
افزایش دامنه شمول فعالیت تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده در سطح بین الملل
انتقال گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم مدیریت انرژی
تعیین زمان گذار از نسخه قدیمی استاندارد 17025 (ویرایش 2005) به نسخه جدید (ویرایش 2017)
اطلاعیه شماره 2 آزمایشگاه - آزمون مهارت
اطلاعیه - آزمایشگاه (آزمون - کالیبراسیون)
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در بازتاب و دریافت پرسش های مکرر در خصوص گروه آفتاب ، موسسه پیشگامان صنعت و تجارت و شرکت توف اینترنشنال طی این اطلاعیه هشدار داد :
اطلاعیه‌‌ی شماره‌‌ (2)
فراخـــوان بانک کارشناسان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
اظلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با طرح هاي تاييد صلاحيت نهادهاي بازرسي انرژي
1 2 3